Skip to main content

Geriatrie

Wat doet een geriatriefysiotherapeut?

De geriatriefysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in de zorg voor kwetsbare ouderen en mensen die vanwege hun leeftijd te maken hebben met meervoudige en complexe gezondheidsproblemen.

Geriatriefysiotherapie

Het specialisme richt zich op verbetering en behoud van gezondheid, zelfredzaamheid, participatie en kwaliteit van leven van kwetsbare ouderen of ouderen die het risico lopen kwetsbaar te worden, met de focus op het bewegend functioneren. In de geriatriefysiotherapie ligt het accent niet op ziekte en zorg, maar op behoud en/of herstel van functies en participatie, op zelfredzaamheid en kwaliteit van leven. Ook voor preventie van klachten kunt u bij de geriatrie fysiotherapeut terecht. De geriatrie fysiotherapeut kan ook aan huis komen. Begeleiding van cliënt, mantelzorger en familie is een van de taken van de geriatrie fysiotherapeut. De geriatriefysiotherapeut geeft advies ten aanzien van loophulpmiddelen en andere thuiszorghulpmiddelen.

Waarvoor kunt u terecht bij de geriatriefysiotherapeut?
Wanneer u klachten ervaart in het dagelijkse leven doordat de spierkracht afneemt, de conditie achteruit gaat, doordat u evenwichtsproblemen heeft, bang bent om te vallen of doordat u de laatste tijd vaker gevallen bent, dan kan een geriatriefysiotherapeut u daarbij helpen. De geriatriefysiotherapeut helpt ook cliënten die bijvoorbeeld door beroerte, dementie of een gebroken heup verschijnselen vertonen van ouderdom. Er zal individueel gestart worden en in het vervolg kunnen groepstrainingen georganiseerd worden.

Verwijzing
U kunt rechtstreeks contact zoeken met de geriatriefysiotherapeut. Er is dus geen verwijsbrief van uw (huis)arts nodig. Vaak zult u ook verwezen worden door uw huisarts of specialist. Een verwijzing is vooral belangrijk als het om een chronische aandoening gaat of als er sprake is van meervoudige en complexe aandoeningen.

Vergoeding geriatriefysiotherapie
Net als gewone fysiotherapie valt een behandeling van de geriatriefysiotherapeut onder de vergoeding van de aanvullende verzekering. Indien u geen aanvullende verzekering heeft komt de behandeling voor eigen rekening. Is er sprake van een chronische aandoening dan kan er vanaf de 21e behandeling een vergoeding uit de basisverzekering worden verstrekt. Er moet wel aan bepaalde voorwaarden worden voldaan om hiervoor een vergoeding te ontvangen. Raadpleeg de polisvoorwaarden van je zorgverzekering, om vast te stellen aan welke voorwaarden moet worden voldaan om in aanmerking te komen voor een (gedeeltelijke) vergoeding.